FILIPINO

Layunin na malinang at mapaunlad ang kakayahan sa pakikinig, pagsasalita, pagbasa, pagsulat, malikhaing pag-iisip, at pakikipagtalastasan sa wikang Filipino

Continue ReadingFILIPINO