MAG-ARAL SUMULAT

lsang worktext na ginawang payak ang paglalahad ng aralin upang mapagaan ang pagkatuto ng bata Naglaan ng sapat na mga pagsasanay sa bawat kasanayang dapat linangin Sinisimulan ang pag-aaral sa pagtuturo ng wastong pag-upo at paghawak sa panulat

Continue ReadingMAG-ARAL SUMULAT